Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Vương Triều Đại Tần Tập 40/40 - Phim Trung Quốc

Xem Phim Vuong Trieu Dai Tan

 Nội dung Phim Vuong Trieu Dai Tan :
Là câu chuyện cải cách nhà Tân bước vào kỷ nguyên mới càng lúc càng mạnh là mối đe dọa cho các nước, trước tình hình đó vua nước tần Huê Văn Vương đã trọng dụng Trương Nghị.  Vương Triều Đại Tần Trương Nghị hiến kế giúp nhà tần phá giả được nhiều tình huống hiểm nguy Nhà Tần thực hiện chủ trương binh nông hợp nhất và thực hiện liên kết chia rẻ với đối phó . Từ đây Huê Văn Vương đã giúp nhà tần viết nên trang sử vẻ vang cho đất nước.