Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Ngọn Gió Mùa Đông Năm Ấy , Tập 20/20, Phim Hàn Quốc

Xem Phim Ngon Gio Mua Dong Nam Ay


 Nội dung : Phim Ngon Gio Mua Dong Nam Ay
Diễn viên nam chính là một người sống mà như không có ngày mai sau khi anh ta bị cha mẹ ruồng bỏ và tình đầu không thành. Nữ chính là người thừa kế một tập đoàn lớn; cô sống trong nỗi cô đơn sau khi gia đình tan vỡ. Sau một biến cố bất ngờ, đôi mắt cô đã không còn thấy ánh sáng nữa. Những tưởng đã quen với việc tự tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, cùng nhau, hai con người ấy bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Không có còn đường cùng hay cuộc sống trở nên vô nghĩa mà là khi chúng ta nhận thức được mọi thứ.